ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Szolgáltató adatai:

Név: PROFILMODELL Casting Stúdió (továbbiakban Szolgáltató)

A szerződés nyelve: magyar.

 

A Szolgáltató tulajdonosai: 

Darvas Tímea Anna (egyéni vállalkozó) és Barócsi Diána

EV Nyilvántartási szám: 50381195

EV Adószám: 67539091-1-43

Telefonszám: 06 30/350-2476

E-mail:   info (kukac) profilmodell (pont) hu; 

profilmodell (kukac) gmail (pont) com;

profilcasting (kukac) gmail (pont) com; 

profilbooker (kukac) gmail (pont) com.

 

A Szolgáltató üzemeltetője: Darvas Tímea Anna egyéni vállalkozó

 

Szolgáltató az alábbi szolgáltatást vállalja a szolgáltatást igénybe vevő, a továbbiakban Modell részére. (a továbbiakban együttesen Felek)

 

1. A Szolgáltató vállalja, hogy kiajánlja a Modellt filmgyári statiszta és modell munkákra gyártóknak, casting ügynökségeknek. 

Online módon történő regisztráció esetén a Modell és/vagy Törvényes képviselője vállalja, hogy fényképeket bocsát Szolgáltató rendelkezésére, mely által hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató ezeket biometrikus adatként kezelje.

 

2. A Modell-regisztrációs szerződés díjmentes és határozatlan időre szól!

 

3. A Szolgáltató a Modell-regisztrációs szerződés (továbbiakban szerződés) megkötésétől határozatlan ideig, illetve a szerződés megszűnéséig vállalja, hogy a Modell portfólióját harmadik személyek részére (casting ügynökségek, filmgyártók, fotósok) bemutatja, továbbá biztosítja a Modell részére a modellként, illetve filmipari statisztaként történő elhelyezkedés lehetőségét, amelyről a Modell és/vagy Törvényes képviselője (szülő) telefonon értesülhet.

 

4. A Modell és/vagy Törvényes képviselője vállalja, hogy a szerződésben az adatait megadja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint Adatkezelő, a megadott adatait a szolgáltatás nyújtása céljából kezelje. A Modell és/vagy Törvényes képviselője igazolja továbbá, hogy büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az ő általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy róla képfelvétel és/vagy videófelvétel készül. 

 

5. A szolgáltatás igénybevételének kezdete a regisztráció napja, amely a szerződés aláírásával realizálódik.

 

6. A weboldal látogató, továbbiakban Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem küld be jelentkezést, vagy nem regisztrált tagja a PROFILMODELL Casting Stúdiónak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja! Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére!

 

7. Minden olyan esetben, ahol a Modell kiskorú, a Modellre előírt kötelezettség a Törvényes képviselő kötelezettsége.

 

8. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Szerzői jogok

 

1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül! 

A profilmodell.hu weboldal teljes szöveges, képi (fotók) és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi cikkeket a blogon, szerzői jogi védelem alatt állnak a 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A profilmodell.hu weboldal mindennemű tartalma (Modellek fotói) engedély nélküli felhasználása, megjelentetése, átdolgozása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást!

 

2. Miután a http://profilmodell.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://profilmodell.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül!

 

A http://profilmodell.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a PROFILMODELL Casting Stúdió márkanévre, a domain névre, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

4. Tilos a http://profilmodell.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a http://profilmodell.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

5. A http://profilmodell.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

6. A weboldal tartalma, a tulajdonosok neve (Darvas Tímea és Barócsi Diána) megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás megjelentetése esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg! 

A kötbér összege képenként 100.000,- Ft, illetve szavanként 20.000,- Ft. (Áfa mentes.)

Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 

Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://profilmodell.hu/adatvedelmi-tajekoztato

 

 

A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 ----------------------------------------------

1. számú módosítás:


Az Általános Szerződési Feltételek módosult az eredetileg PROFILMODELL Gyerek Casting Stúdió név megváltoztatása miatt, valamint a felnőttek állományba vételének elkezdése miatt.
A cég új neve: 2018. szeptember 25-től PROFILMODELL Casting Stúdió.
Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényes ezen 1. számú módosítással, mely 2018. szeptember 25-vel hatályba lépett!

 

Budapest, 2018. szeptember 25.